Fonds Henri Ponneker is bestemd voor mindervalide roeiers die ook minder draagkrachtig zijn.

Waarom

Het idee voor een fonds c.q. stichting ontstond toen Henri Ponneker (Han voor vrienden), zelf een enthousiast roeier, in 1990 kennismaakte met een mindervalide oud-wedstrijdroeier die nog één keer het 'water- en bootgevoel' wilde ervaren. Ponneker en een klein aantal vrijwilligers hielpen. Het bleef vervolgens niet bij die ene keer. Het intense geluk van de oud-roeier gaf de doorslag om ook voor andere mindervaliden speciaal aangepast roeien bij een vereniging mogelijk te maken.

U kunt vriend worden van de stichting door hieronder op de knop te drukken

 

Vriend worden

 

Instaphek en ijzeren verpleegster

Toen stichtingsoprichter Henri Ponneker merkte dat het leven een stuk duurder is als je mindervalide bent of wordt, riep hij zijn Fonds in het leven. Omdat roeien meestal plaatsvindt in buitengebied waar het openbaar vervoer niet komt, waren mindervaliden aangewezen op duur taxivervoer. 

Dat druiste tegen zijn diepgewortelde rechtsvaardigheids- en solidariteitsgevoel in. Een handicap mag je je liefste sport niet ontnemen, vond hij. Ponneker ging voortvarend aan de slag en organiseerde met de nodige hulp van vrienden en zakenrelaties dat er bij de steiger een instaphek geplaatst werd, een mobiele ijzeren verpleegster gebruikt kan worden (een soort tillift) en vrijwilligers inzetbaar zijn. 

Het succes bij zijn vereniging leidde ertoe dat het bestuur hem uit erkentelijkheid voor zijn enthousiasme, een wherry naar hem vernoemde.

Het idee voor een fonds c.q. stichting ontstond toen Ponneker, zelf een enthousiast roeier, in 1990 kennismaakte met een mindervalide oud-wedstrijdroeier die nog één keer het gevoel van water en boot wilde ervaren. Ponneker en een klein aantal vrijwilligers hielpen. 

Lees meer ...

Wie mindervalide is (geworden), beschikt vaak niet (meer) over een eigen auto. Om op de vaak afgelegen roeilocaties te komen zijn zij dan aangewezen op taxi’s. Bepaald niet de goedkoopste manier van vervoer.

Lees meer ...

Met deze liftinstallatie kunnen mindervaliden op een zeer veilige manier op het roeibankje in de boot worden geplaatst. Na het roeien staat uiteraard de installatie weer ter beschikking.

Lees meer ...